Jugendbildungswerk

Logo
A A+ A+
Home
Logo der Kategorie

Kursprogramm

Kurstage für Kurs AO2096O (Integrationskurs Jugend 4 - Orientierungskurs)


Kurstage
Datum Zeit Raum Straße Ort
19.04.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
23.04.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
24.04.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
25.04.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
26.04.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
30.04.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
02.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
03.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
07.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
08.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
09.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
14.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
15.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
16.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
17.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
22.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
23.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
24.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
28.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar
29.05.2018 08:30 - 12:30 Uhr 216 Neuer Markt 3 WBZ Neubau, 216 Seminar

Jugendkunstschule gegründet

Eröffnung in 2013
mehr

Programm der Jugendkunstschule

mehr